GOM Inspect Features

Smart Teach

Als de CAD of afzonderlijke elementen veranderen, worden de meetposities automatisch bijgewerkt met “Smart Teach”. Bovendien wordt de gebruiker beter ondersteund bij het bereiken van een stabiele meetsequentie in een kortere tijd door geavanceerde weergaveopties van de projectstatus. Dit wordt ook verder benadrukt door de invoering van scantemplates voor het instellen van applicatie-specifieke parameters voorafgaand aan de meetprocedure. Voor complexe of glanzende oppervlakken waarvoor een specifieke meethoek is vereist, leiden deze verbeteringen tot een duidelijke verbetering in efficiëntie.

Oppervlakte-inspectie

Als een defect wordt herkend door meerdere tools, kunnen de gevonden defecten in één representatie worden samengevoegd. Dit betekent dat de auditscore niet langer afhankelijk is van het aantal tools dat wordt gebruikt, maar van de kwaliteit van het onderdeel. Bovendien biedt de nieuwe software de mogelijkheid een onderdeel tegen een limietproefstuk te testen. Hiermee is een eenvoudige actuele vergelijking mogelijk en toegelaten geaccepteerde defecten worden niet weergegeven in de resultaatrepresentatie. Met geavanceerde functies voor de defectanalyse bestaat nu ook een handige manier om skid lines te vinden, waardoor het toepassingsgebied van deze oplossing wordt uitgebreid.

Virtual Clamping

Met een nieuwe module, een uitbreiding van de ATOS en GOM Inspect Professional softwarepakketen, kunnen plaatstaal- en spuitgietonderdelen virtueel worden geklemd en daardoor zonder complexe fixturen worden gemeten. Een innovatief, FEM-gebaseerd algoritme maakt het mogelijk de geklemde toestand van het onderdeel te berekenen. Deze Virtual Clamping procedure is volledig in de GOM workflow geïntegreerd; het is niet nodig de software-interface te verlaten.

Top features

Parametrische inspectie

De GOM software is gebaseerd op een parametrisch concept, dat het onderliggende fundament voor elke functie vormt. Deze parametrische benadering waarborgt dat alle processtappen traceerbaar zijn, waardoor de procesbetrouwbaarheid voor meetresultaten en rapporten wordt gegarandeerd.

Teaching By Doing

Met Teaching by Doing kan elke afgeronde evaluatie eenvoudig worden toegepast op twee of meer onderdelen. Dankzij het parametrische ontwerp, slaat de software automatisch elke afzonderlijke inspectiestap op. Er is geen verschil tussen afzonderlijke en meerdere evaluaties. Alle evaluatiestappen kunnen zonder scriptgebruik, voorafgaande planning of interventie door de gebruiker worden gebruikt, zodat geen tijd verloren gaat aan programmeren.

Trend-, SPC- en vervormingsanalyse

Het onderliggende parametrische concept van de GOM software maakt een trendanalyse voor meerdere evaluaties mogelijk, bijvoorbeeld in statistische procescontrole (SPC) of voor vervormingsanalyse. Dit maakt full-field evaluatie van verschillende onderdelen of stadia binnen een afzonderlijk project mogelijk en biedt functies voor het bepalen van statistische analysewaarden zoals Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg en Sigma.

FTA/PMI

In concepten zoals PLM (Product Lifecycle Management), wordt zoveel mogelijk proces- en onderdeelinformatie in de vorm van PMI (Product Manufacturing Information) verzameld voor het verzekeren van een verstaanbaar beheer en controle van de productieketens binnen het bedrijf. GOM ondersteunt interfaces voor de digitale overdracht van inspectiefeatures. Kwaliteitscriteria en datumsystemen die in de CAD zijn geïmplementeerd kunnen digitaal worden overgedragen en op contextgevoelige wijze worden geëvalueerd. Omdat het inspectieplan direct tijdens de CAD-import wordt gegenereerd, is aanvullende arbeidsintensieve programmering niet nodig.

Digital Assembly

Projecten met meerdere onderdelen

In digital assembly kunnen verschillende componenten virtueel op elkaar worden uitgelijnd. De inspectie is gebaseerd op onderdelen. Deze feature verbetert de flexibiliteit, bijvoorbeeld voor de uitlijning van componenten en voor de analyse van gap en flush of materiaaldikte.

Scripting

Het concept van scriptgebruik is gebaseerd op een command recorder, die alle uitgevoerde verrichtingen in de software kan opnemen. De software slaat de opname op als Python script. Op deze wijze kan de opname herhaald worden uitgevoerd. Door het bewerken van het opgenomen script kan het script worden aangepast voor andere taken of veralgemeend worden. Het programmeren is gebaseerd op modificatie of combinatie van opnames.

Inspectie features

Nominaal-feitelijk vergelijking

De berekende polygonale driehoekmodellen beschrijven oppervlakken met een vrije vorm en standaard geometrieën. Deze kunnen worden geverifieerd door oppervlakken met een technische tekening te vergelijken of direct met een CAD dataset. Een 3D-analyse van oppervlakken en een 2D-analyse van secties of punten kunnen in de software worden geïmplementeerd. CAD-gebaseerd genereren van geometrische elementen zoals lijnen, vlakken, cirkels of cilinders is ook mogelijk.

CAD import

Zowel neutrale CAD-formaten zoals IGES, JT Open en STEP als native formaten zoals CATIA, NEX, Solidworks en Pro/E kunnen in GOM Inspect Professional worden geïmporteerd zonder bijkomende kosten. De individuele dataformaten worden geïmporteerd via drag & drop en automatisch door de software geïdentificeerd en toegewezen.

Polygonale meshes van puntenwolken

3D meshes voor onderdelen en componenten worden berekend via 3D puntenwolken voor visualisatie, simulatie, oppervlaktereconstructie en nominaal-feitelijk vergelijking. De meshes zijn ook geschikt voor virtuele montage gebaseerd op metingen uit verschillende bronnen. De exacte polygonale meshes kunnen naar verschillende standaardformaten zoals STL, G3D, JT Open, ASCII en PLY worden geëxporteerd. Polygonale meshes kunnen in STL formaat worden geëxporteerd voor applicaties zoals 3D printen.

3D mesh processing

Polygonale meshes kunnen worden gladgemaakt, verdund en verfijnd. Bovendien kunnen gaten in de mesh worden gevuld en curves worden geëxtraheerd. De mesh wordt verwerkt met curve-gebaseerde algoritmes en toleranties. De software toont de gebruiker een live preview van elke bewerkingsstap. Bovendien kan een gouden mesh worden bepaald door de beste mesh te vinden of een gemiddelde mesh te berekenen.

Punt-gebaseerde inspectie

De evaluatiefunctie kan ook worden gebruikt voor puntenwolken. Dit omvat bijvoorbeeld meting van afstanden tussen individuele punten en een vergelijking van punten met het CAD-model. Constructiefuncties kunnen daarna worden toegepast om standaard geometrieën te creëren gebaseerd op meerdere punten. Hiermee is een analyse van maatnauwkeurigheid of een GD&T analyse op de gegenereerde elementen, inclusief vlakheid, cilindriciteit of positionele nauwkeurigheid mogelijk.

Curve-gebaseerde inspectie

GOM Inspect Professional sluit het gat tussen punt-gebaseerde en oppervlak-gebaseerde inspectie. Gedigitaliseerde full-field data worden gebruikt om constructiefuncties voor curves toe te passen en hun individuele eigenschappen te visualiseren. Randcurves kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd, radii en karakterlijnen geanalyseerd en splinecurves gecreëerd. Analyse van gap & flush is een ander beschikbaar element in curve-gebaseerde inspectie.

Analyse van beweging en vervorming

Analyse van beweging en vervorming wordt uitgevoerd met een componentconcept. Punten worden opgesplitst in coherente groepen en als componenten gedefinieerd. Transformaties of correcties aan bewegingen van starre lichamen kunnen dan voor deze componenten worden berekend. De 6DoF analyse dient voor het bepalen van de translatie- en rotatiebewegingen in alle richtingen. Vectorvelden helpen dan om puntbewegingen en vervorming in de loop van de tijd te visualiseren.

Uitlijningen

De GOM 3D software bevat alle standaard uitlijnfuncties. Dit zijn onder andere: RPS uitlijning, hiërarchische uitlijning gebaseerd op geometrische elementen, uitlijning in een lokaal coördinatenstelsel, uitlijning via referentiepunten alsook verschillende best-fit methodes, zoals globale best-fit en lokale best-fit. Klanten kunnen ook hun eigen specifieke uitlijningen zoals “Balanced beam” of “Equalized nested” voor bijvoorbeeld turbineschoepen gebruiken.

Inspectie van oppervlakdefecten

Optische metrologie maakt een serie-begeleidende en reproduceerbare evaluatie van oppervlakdefecten mogelijk. De resultaten zijn objectief en binnen een kortere tijd beschikbaar dan met de gangbare methode met een slijpsteen. Opdat de surface defect map de vorm van het onderdeel direct kan volgen, maakt de GOM Inspect software een inspectie van oppervlakdefecten zelfs in gekromde richtingen mogelijk. Bovendien berekent de software de richting van het oppervlak normaal automatisch. Slechts één defect map is vereist om grote bereiken te inspecteren, die in dezelfde richting moeten worden geanalyseerd volgens het inspectieplan.

Rapporteren

De rapporteermodule maakt het mogelijk rapporten te creëren met snapshots, afbeeldingen, tabellen, diagrammen, tekst en grafieken. De resultaten kunnen worden gevisualiseerd en bewerkt in de gebruikersinterface en daarna worden geëxporteerd als pdf-document. Templates kunnen opnieuw worden gebruikt en elke scène die in een rapport is opgeslagen, kan worden hersteld in het 3D venster.

Industrie-specifieke applicaties

Vleugelprofiel inspectie

GOM Inspect Professional combineert algemene inspectiefuncties met applicatie-specifieke evaluaties. Kwaliteitscontrolefuncties voor de analyse van airfoils en turbineschoepen omvatten: inspectie van centerlijn, zwaartepunt en profieldikte van turbineschoepen gebaseerd op 2D-secties. Het zwaartepunt van het profiel, radii en verdraaiing kunnen ook worden berekend.

CT import

Gescande volumemodellen kunnen direct in de software worden gevisualiseerd en geëvalueerd. Volumedata die door de computertomografen zijn geregistreerd kunnen via drag & drop in gangbare formaten worden geïmporteerd (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) of als onbewerkte gegevens en kunnen direct worden geëvalueerd. Aanvullend kunnen de verschillende materialen van een gescand object worden geïmporteerd als afzonderlijke meshes. Naast afzonderlijk gescande objecten, maakt de software ook het gelijktijdig importeren van datasets mogelijk, inclusief meerdere objecten die zijn gescand met één CT. Maximaal 32 objecten kunnen in één keer worden geïmporteerd als afzonderlijke meshes. De GOM Inspect software biedt verschillende manieren voor de polygonisatie voor het importeren van gegevens.

GD&T analyse

Bijbehorende GD&T elementen zijn bijvoorbeeld, vlakheid, parallelliteit of cilindriciteit. Zowel een gestandaardiseerde analyse van 2-punt afstanden en van de maximale materiaalvereisten als de positietolerantie in lokale datum- en coördinatenstelsels zijn mogelijk. GOM ondersteunt zowel ISO-normen als ASME-normen en implementeert continu updates van de normen in de software.

Virtuele meetkamer (VMR)

De VMR is een virtuele, maar functionele representatie van de werkelijkheid. De VMR is een volledig geïntegreerde oplossing voor de complete reproductie van geautomatiseerde meetprocessen. Door het combineren van de parametrische inspectieprocessen die door GOM Inspect Professional wordt geboden, maakt de VMR het uitvoeren van geautomatiseerde metingen mogelijk: import van meetplannen, offline en online programmeren, 3D meetsimulatie, botsingscontrole, veiligheid, gegevensregistratie, inspectie en rapporteren.

Kiosk Interface

De Kiosk Interface is een speciale gebruikersinterface voor vereenvoudigde besturing van de ATOS ScanBox. De software regelt de volledige procescontrole en voert de meet- en inspectieprocedure automatisch uit en waarborgt daarmee de hoge nauwkeurigheid en datakwaliteit: meetparameters, data en het besturingssysteem worden beschermd.

Leer meer over
GOM Inspect

Beheer uw 3D-meting-workflow met GOM Inspect

  • Importeer meetdata en CAD-data
  • Puntenwolk tot mesh-verwerking
  • Inspectie-features
  • Rapporteren

MEER

Leer meer over
GOM Inspect Professional

GOM Inspect Professional wijkt af van GOM Inspect door

  • Import van native CAD formaten
  • Actieve parametrie
  • Creëren van trendprojecten
  • Teaching by doing

MEER