GOM Correlate

Features

Scheurdetectie & evaluatie

Het traject van scheuren kan worden gevolgd en geëvalueerd met de nieuwe scheurdetectiefunctie. Op homogeen gekleurde proefstukken, worden contrast-gebaseerde methodes gebruikt om de positie van de scheur te detecteren. Verdere eigenschappen zoals scheurlengte, openingen, modi in 3D kunnen ook worden geïnspecteerd. Het wordt toegepast in een breed spectrum aan toepassingen in onderzoek van materialen zoals metalen, CFRP en kunststoffen en in veel industrietakken zoals de lucht- en ruimtevaart, automobielsector en de bouwkunde met hoge veiligheidseisen.

Contourdetectie

De nieuwe contourdetectiefunctie maakt de analyse van airbagtests mogelijk. De nieuwe softwaretool volgt de contour van de airbag in high-speed video-opnames en helpt het maximale doorbuigpunt in het lokale coördinatenstelsel van het stuur te identificeren. Aanvullend kunnen specifieke doorbuigpunten eenvoudig worden geïdentificeerd in ruimte en tijd. Gebaseerd op contrast tracking methodes kan deze feature verder worden gebruikt in de omtrekken van uitzettende gaten en contouren van vervormende voorwerpen.

Python Interpreter

GOM Correlate Professional biedt snelle en eenvoudige toegang tot data voor complexe wetenschappelijke berekeningen met Python. Gratis beschikbare bibliotheken zoals NumPy, SciPy of Matplotlib kunnen eenvoudig worden gebruikt met een externe Python installatie in GOM Correlate Professional. Zowel berekeningen als diagrammen kunnen zo direct worden gecreëerd. Deze zijn bijvoorbeeld nodig voor trillingsanalyses (FFT) en trektesten.

Top features

Parametrische Inspectie

De GOM software is gebaseerd op een parametrisch concept. Alle functies volgen dit concept in principe. Deze parametrische benadering waarborgt dat alle processtappen traceerbaar zijn, waardoor de procesbetrouwbaarheid voor meetresultaten en rapporten wordt gegarandeerd.

Aanpassing met templates (bijv. projecttemplates)

De software biedt de mogelijkheid projecttemplates aan te maken. De functie helpt terugkomende evaluaties snel en eenvoudig opnieuw uit te voeren. Het idee is dat het project na het uitvoeren van een complete evaluatie van meetgegevens als template kan worden opgeslagen. Als in een projecttemplate onder andere ook de inspectie-elementen, project keywords en rapporten zijn opgeslagen, is het niet nodig het project opnieuw op te zetten bij een volgende evaluatie van hetzelfde type.

Scripting

Het concept van scripting is gebaseerd op een instructie recorder, die alle uitgevoerde verrichtingen in de software kan opnemen. De software slaat de opname op als Python script. Op deze wijze kan de opname herhaald worden uitgevoerd. Door bewerken van het opgenomen script kan het script worden aangepast voor andere taken. De software biedt snelle en eenvoudige toegang tot data voor complexe wetenschappelijke berekeningen met Python. Gratis beschikbare Python bibliotheken, zoals NumPy, SciPy of Matplotlib, kunnen eenvoudig in de software worden geïntegreerd met een externe Python interpreter.

Uitlijningen, Lokale Coördinatenstelsels

De software heeft verschillende functies voor het uitlijnen van meetdata. Dit zijn onder andere: uitlijning gebaseerd op geometrische elementen of 3D-coördinaten, uitlijningen in een lokaal coördinatenstelsel, uitlijning via referentiepunten alsook verschillende best-fit methodes, zoals globale best-fit en lokale best-fit. Aanvullend kan met de functie “Transform By Component” een bewegingscompensatie voor individuele onderdelen worden uitgevoerd. Met de bewegingscompensatie voor individuele onderdelen wordt de relatieve beweging van een referentiecomponent ten opzichte van een andere component geanalyseerd. De referentiecomponent dient als vaste referentie in 3D-ruimte.

Open Data Architecture

Vergelijken en gelijktijdig visualiseren van meetdata en uitwisselen van data in het algemeen wordt steeds belangrijker in metrologie. Daarom is het mogelijk aanvullende schaalwaarden, zoals temperatuurgegevens en geometrieën uit simulatieprogramma’s, naar GOM Correlate Professional te importeren. De meetgegevens die in de software worden gecreëerd kunnen in verschillende formaten worden geëxporteerd en bijvoorbeeld worden gebruikt voor trillingsanalyses in software van derden.

CAD Importformaten

Zowel neutrale CAD-formaten zoals IGES, JT Open en STEP als native formaten zoals CATIA, NX, SOLIDWORKS en Pro/E kunnen in GOM Inspect Professional worden geïmporteerd zonder bijkomende kosten. De individuele bestandsformaten worden geïmporteerd via drag & drop en automatisch door de software geïdentificeerd en toegewezen.

Inspectie features

Digital Image Correlation

Digital image correlation (DIC) is een optische, contactloze methode voor het meten van 3D-coördinaten voor de evaluatie van beweging en vervorming in 3D-ruimte en voor het bepalen van de oppervlaktebelasting. Stochastische patronen en/of referentiepuntmarkeringen worden gebruikt voor het meten van 3D-coördinaten met subpixel nauwkeurigheid.

Import/Export Meetdata (ASCII, STL, PSL, PLY, CT Data)

De GOM Correlate software heeft veel interfaces voor het importeren en exporteren van gebruikelijke bestandsformaten, zoals ASCII, STL, PSL, PL en CT-data. Bij het importeren van ASCII-bestanden kunnen bijvoorbeeld coördinaten voor het creëren van point clouds worden ingelezen.

Full-field- en punt-gebaseerde evaluatie

De software biedt de mogelijkheid full-field- en punt-gebaseerde meetresultaten te evalueren. Een stochastisch contrastpatroon wordt op het proefstuk toegepast voor full-field-meetresultaten zoals belastingverdeling. Voor punt-gebaseerde metingen worden referentiepuntmarkeringen gebruikt. De referentiepuntmarkeringen op het proefstuk worden automatisch door de software herkend en de gemeten 3D-coördinaten worden weergegeven. Het is mogelijk de full-field- en punt-gebaseerde evaluatiemethode samen binnen één meting te gebruiken. Voor beide methoden levert de software gegevens zoals belasting, 3D-vervormingen en 3D-verplaatsingen.

Belasting, 3D-Verplaatsing en 3D-Vervorming

Belasting, belastingssnelheden, 3D-verplaatsingen, 3D-vervormingen, snelheden en versnellingen kunnen worden berekend via de gemeten 3D-coördinaten, over het volledige oppervlak en op specifieke punten. De software levert belastingswaarden zoals major en minor strain of belasting in X-richting of Y-richting. Puntengroepen, zogenaamde componenten, kunnen uit de individuele meetpunten worden gedefinieerd. De software kan de puntengroepen over de volledige periode van de test identificeren. Dit maakt de nauwkeurige berekening van verplaatsingen, snelheden en versnellingen in drie dimensies mogelijk. Bovendien kunnen puntengroepen worden gebruikt voor het compenseren van bewegingen van vaste elementen. Zo is het analyseren van bewegingen binnen een puntengroep als vaste referentie in 3D-ruimte mogelijk.

Zes Vrijheidsgraden (6DoF) en Relatieve 6DoF Analyse

Lokale coördinatenstelsels kunnen aan de puntengroepen worden toegevoegd. Als gevolg daarvan kunnen de lokale coördinatenstelsels samen met de puntengroep bewegen en 6DoF analyses mogelijk maken. De 6DoF analyse dient voor het bepalen van de translationele en rotationele bewegingen van de puntengroepen ten opzichte van elkaar of als absolute bewegingen in alle richtingen in de ruimte.

Trajecten

Met de trajectfunctie kunnen trajecten van individuele punten, puntengroepen, lokale coördinatenstelsels en constructielementen worden weergegeven. Het traject geeft de positie van de geselecteerde elementen in alle stadia weer. Op deze wijze kan worden bekeken hoe de positie van het element verandert tijdens de verschillende stadia.

Snelheid en Versnelling

De software biedt de mogelijkheid snelheden en versnellingen te inspecteren. Met snelheids- en versnellingscontroles kan worden geanalyseerd hoe snel afzonderlijke elementen bewegen ten opzichte van hun positie in het vorige en volgende stadium. Naast de algemene versnelling kan de versnelling tangentieel aan een gekromd traject worden gecontroleerd. De software biedt ook de mogelijk de versnelling op een cirkelvormig traject ten opzichte van het middelpunt van de cirkel te controleren.

Virtuele Extensometer

De functie maakt een contactloze meting van de verandering in lengte met een exacte referentielengte mogelijk en kan worden gebruikt in 2D- en 3D-projecten. Hierdoor worden de meetresultaten niet beïnvloed door mechanisch contact. De verandering kan binnen een project in twee of meer richtingen worden gecontroleerd.

Verbeterde Representatie van Vervormingen in het 3D-Aanzicht

Aanvullend op de tweedimensionale afwijkingsrepresentatie kunnen vervormingen zoals bobbels, deuken en holtes uitgebreid worden weergegeven in het 3D-aanzicht en daardoor plastisch worden weergegeven. Schaalwaarden kunnen overeenkomstig worden aangepast en in een soort hoogtekaart worden verwerkt. Bovendien kunnen de Euclidische verplaatsingen op oppervlakcomponenten met vectorpijlen worden weergegeven.

Rapporteren

Meer en meer moeten testresultaten tussen collega’s, verschillende afdelingen en klanten worden uitgewisseld voor presentaties en verdere discussies. GOM Correlate ondersteunt de uitwisseling van resultaten met de rapporteringmodule, die documentatie biedt die gereed is om af te drukken en volledig geanimeerde PDF-exports. Voor een verbeterde representatie van de resultaten en een beter begrip, kunnen complete projectbestanden worden vervangen en in de 3D-gebruikersinterface van de gratis GOM Correlate software worden bekeken.

Teaching by Doing

Met Teaching by Doing kan elke evaluatiestrategie eenvoudig worden toegepast op twee of meer onderdelen. Dankzij het parametrische ontwerp, slaat de software automatisch elke afzonderlijke inspectiestap op. Er is geen verschil tussen afzonderlijke en meerdere evaluaties. Alle evaluatiestappen kunnen zonder scriptgebruik, voorafgaande planning of interventie door de gebruiker worden gebruikt, zodat geen tijd verloren gaat aan programmeren.

Tijdlijn: Aanmaken van Meetseries via 2D/3D-Import

Met de functie “Import 2D or 3D Image Series” kunnen beelden in de GOM software worden geïmporteerd die niet met de GOM ARAMIS sensors maar met hogesnelheidscamera’s zijn vastgelegd. De software creëert alle geïmporteerde beelden als stadia. Daarna kunnen de beelddata zoals gebruikelijk worden geëvalueerd.

Aanpasbare Algoritmes

De meeste resultaten zoals verplaatsingen en belastingen worden met voorgedefinieerde inspectieprincipes berekend. Voor speciale evaluaties biedt GOM Correlate een interface om door gebruiker gedefinieerde berekeningen en formules te integreren en om de respectievelijke resultaten automatisch te berekenen.

Applicatie-Specifieke Functies

Correlatie met temperatuurmetingen

Gemeten 3D-data kunnen worden aangepast met geïmporteerde temperatuurgegevens in de software. Het voordeel van deze visualisatie is een vereenvoudigd en sneller begrip van de correlatie van thermisch en mechanisch componentgedrag. De software biedt de mogelijkheid afbeeldingen te importeren van verschillende thermografiecamera’s. Daarna kunnen de geïmporteerde afbeeldingen van de thermografiecamera worden omgevormd in het coördinatenstelsel van de ARAMIS 3D gegevens. Daarna worden de temperatuurgegevens uitgelezen en op de ARAMIS 3D in kaart gebracht. Zo wordt de correlatie van de DIC-meetdata en temperatuurgegevens voor alle meetpunten voor elke meting verkregen.

Trillingsanalyse

De software kan het type trilling voor een eerste en snelle interpretatie van de gemeten verplaatsingsgegevens weergeven. Een analyse toont de verplaatsing van alle gemeten punten, full-field of punt-gebaseerd, in alle drie ruimtelijke richtingen. Aanvullend wordt de amplitude van de frequentiereactie van alle punten en het bijbehorende type trilling driedimensionaal weergegeven. Voor verdere trillingsanalyse kunnen de 3D coördinaten en de verplaatsingswaardes worden geëxporteerd in Universal File Format (UFF). Dit formaat wordt door de meeste softwarepakketten ondersteund voor trillingsanalyses.

Validatie van Numerieke Simulaties

Schaalwaarden en geometrieën, bijvoorbeeld van simulatieprogramma’s zoals ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS, PAM-STAMP en AutoForm, kunnen worden geïmporteerd voor een directe vergelijking met de 3D-meetdata. De 3D-meetdata kunnen worden omgevormd in het coördinatenstelsel van het simulatiemodel door verschillende uitlijnfuncties. Daardoor kan de geometrie van het simulatiemodel worden vergeleken met het gemeten 3D-oppervlak in een eerste stap. Verdere analyses, zoals directe vergelijking van verplaatsingen, vervormingen en belasting, kunnen voor elk stadium worden uitgevoerd.

Bepaling van Materiaaleigenschappen

De gemeten gegevens van typische materiaaltests, zoals Nakajima, bulge testen, rekproeven, buigproeven, shear testen en gaten-expansietesten, worden in de software geëvalueerd om de materiaalkarakteristieken te bepalen. Met de materiaalkarakteristieken, worden betrouwbare data zoals vormingslimietcurve, foutbelasting, n-waarde, r-waarde, Poisson-factor, elasticiteitsmodulus, kracht-rek-kromme en materiaaldiktereductie berekend. Deze worden gebruikt als invoerparameters voor de simulatie, waardoor een nauwkeuriger materiaalmodel en een nauwkeurigere voorspelling van materiaalgedrag mogelijk is.

Leer meer over
GOM Correlate

Beheer uw 3D meting-workflow met GOM Correlate

  • Import meetdata
  • Full-field- en punt-gebaseerde evaluatie
  • Inspectie features
  • Rapporteren

Meer

Leer meer over
GOM Correlate Professional

GOM Correlate Professional en GOM Correlate verschillen door

  • Parametrische inspectie
  • Scripting
  • Door de gebruiker gedefinieerde templates
  • Applicatie-specifieke functies

Meer