GOM Metrology

GOM Metrology

AUKOM Niveau 3

AUKOM Niveau 3

Tijdens de vijfdaagse cursus verbreden gevorderde deelnemers hun vaardigheden op het gebied van metrologie.

De cursus verschaft metrologische kennis over geometrische dimensionering en toleranties (GD&T), interpretatie van inspectieplannen, programmering en monitoren, maar ook over werktuigbouwkunde en sensortechniek. Door meer inzicht te verkrijgen in de meettaken en belangrijke variabelen, leren de deelnemers meetonzekerheden te verkleinen en meetresultaten te verkrijgen die betrouwbaarder en beter vergelijkbaar zijn.

CHECK BESCHIKBAARHEID

Cursusinhoud

  • Geometrie, productietechnologie en CAD
  • Puntenwolken en computertomografie
  • Opstellen van meetprogramma's
  • Digitale filtering en evaluatie
  • Monitoren van CMM's
  • Het meten van onzekerheid en van procesgeschiktheid
  • Kwaliteitsbeheer
  • Procesbewaking
  • Beheersaspecten van de meetruimte