Dobro došli na
Plastics Knowledge Day 2019


Industrija plastike obezbeđuje inovativne proizvode za širok spektar primena. GOM postavlja međunarodne standarde za 3D metrologiju. Plastics Knowledge Day 2019 povezuje stručnjake iz domena industrije plastike i eksperte za optičku metrologiju na besplatnom jednodnevnom događaju, a u cilju unapređenja znanja i razmene iskustava.

21.03.2019, Belgrade
 

Zašto treba da posetite Plastics Knowledge Day 2019

Iskoristite priliku za pojedinačnu razmenu ideja

Platforma za okupljanje industrije – Plastics Knowledge Day 2019 pruža mogućnost za razmenu znanja iz domena industrije plastike i optičke metrologije.

Pogledajte i isprobajte različite optičke merne sisteme

Izlaganja – izlaganja su podeljena u dve skupine, započinjemo s uvodom u optičku metrologiju, a zatim prolazimo kroz napredne primere kao što je virtualno učvršćivanje delova.

Konsultujte se sa našim klijentima iz renomiranih kompanija

Radionice – u okviru seminara biće izložene mogućnosti praktične primene optičkih mernih sistema, poput korišćenja 3D mernih sistema u procesu izrade alata ili za potrebe geometrijskog dimenzionisanja.

Upoznajte se sa stručnjacima iz industrije plastike i ekspertima iz oblasti optičke metrologije

Razgovori sa stručnjacima – u direktnom kontaktu sa stručnjacima upoznajte nove funkcije i značajke softvera GOM i novih tehnologija 3D metrologijena temelju primera iz svakodnevne uporabe.

Program za Beograd

U obradi plastike, 3D metrologija podržava i ubrzava gotovo sve korake obrade – tokom ubrizgavanja u kalup, oblikovanja uduvavanjem u kalup ili termičkog oblikovanja.

 

09:00 – 10:00 Registracija
10:00 – 11:00 Predavanja

Industrijsko 3D mjerenje u prozvodnji plastike
TOPOMATIKA, Tomislav Hercigonja – NOMIS, Tomislav Zdravkoski

11:00 – 11:30 Pauza za kafu
11:30 – 12:30 Knowledge Track i ragovori sa stručnjacima

Uvod u optičko 3D mjeriteljstvo
TOPOMATIKA, Luka Lukačić i Milan Blagojević

GD&T i plastičarska industrija 4.0
TOPOMATIKA, Josip Kos

Razgovori sa stručnjacima
12:30 – 13:30 Ručak i rasprava
13:30 – 15:00 Predavanja

Optičko 3D mjeriteljstvo u alatničarstvu
TOPOMATIKA, Danijel Ivšac

Virtualno sklapanje
TOPOMATIKA, Vedran Starčević

Razgovori sa stručnjacima
15:00 – 16:00

3D mjerenje u aditivnoj proizvodnji
IZIT, Amir Šečerkadić

GOM Highlights i Virtualno sklapanje
TOPOMATIKA, Tomislav Hercigonja
16:00 Završna rasprava

Detalji o putanjama znanja

 • Prikaz principa merenja ivica koje štrče
 • Poređenje površina
 • Odeljak pregleda
 • Poravnanja
 • Pregled geometrijskih elemenata i principa merenja
 • Prikaz automatizovane 3D metrologije
 • GD&T kod plastike
 • Informacije o proizvodnji proizvoda (PMI)
 • Virtuelna prostorija za merenje (VMR)
 • Planiranje pregleda
 • Parametrizovano automatsko učenje
 • Serijsko merenje i procena merenja
 • Analiza alata
 • Analiza uklanjanja iz kalupa
 • Modifikacija alata
 • Kontrola habanja
 • Popravka alata
 • Pozicioniranje elektroda
 • Dinamički materijali i testiranje komponenti
 • Testovi zamora
 • Mapiranje termografije
 • Provera numeričke simulacije
 • Testiranje komore statične klime

Detalji o razgovorima stručnjaka

Steknite uvid u 3D testiranje i upoznajte se sa mogućim primenama optičke metrologije za testiranje materijala i testiranje komponenti i pojedinačnih delova uz proveru simulacije.

GOM sistemi su beskontaktni merni sistemi nezavisni od materijala, a zasnivaju se na korelaciji digitalne slike (DIC). Za razliku od merača napora, merača ubrzanja, transduktora ili merača deformacije materijala, senzori, koji mere bez kontakta, beleže geometrijske oblike i trodimenzionalne razmeštaje i deformacije, na primer, u testovima zatezanja. U sklopu tog procesa, beleženje statičke i dinamičke deformacije ne zasniva se samo na pojedinačnim tačkama, već i na merenjima celokupne oblasti. Rezultati omogućavaju korisniku da utvrdi ulazne parametre za simulaciju. Modeli simulacije takođe mogu da se porede sa podacima merenja da bi se izabrao odgovarajući materijal i da bi se poboljšali geometrija i proizvodni procesi. Tako se ubrzava razvoj proizvoda, a istovremeno se povećavaju bezbednost i izdrživost komponenata.

Kada govorimo o složenim komponentama sa unutrašnjim strukturama, mnogi postupci merenja dostižu svoja ograničenja.

Zbog toga je kompanija GOM razvila kompjuterizovani tomograf koji je posebno osmišljen tako da ispunjava potrebe korisnika po pitanju metrologije iz industrije za nedestruktivno testiranje. Sve složeniji delovi koji se proizvode u aditivnim postupcima, na primer, povećavaju zahteve koje industrija nameće u domenu tehnologije merenja.

Kao industrijski kompjuterizovani tomograf, GOM CT obezbeđuje visoku preciznost i podatke merenja koji se mogu ponoviti putem rendgenskog pregleda. GOM CT skenira transparentne delove ili složene komponente ubrizgane u kalup sa unutrašnjim strukturama koje ne mogu da se mere bez destruktivne metode. Primene uključuju prvu inspekciju proizvoda, odobrenje alata ili pregled medicinskih komponenti.

Za teorijske i praktične predmete u školama, ustanovama za više obrazovanje i univerzitetima, GOM pruža paket za 3D skeniranje i pregled u svrhe podučavanja i obuke. Edukativni paket kompanije GOM uključuje industrijski hardver i softver za 3D skeniranje i pregled, kao i laboratorijske eksperimente i nastavni materijal koji su spremni za primenu sa detaljnim osnovnim informacijama. Pored toga, GOM pruža snažan softver za pregled za studente, praktičnu obuku za predavače i stručnu podršku iskusnih inženjera.

Ostvarite sveobuhvatnu kontrolu i garanciju kvaliteta uz analizu delova celokupne oblasti tokom serijske proizvodnje i saznajte više o softverskim funkcijama za ciljane ispravke alata i brze preglede u sklopu prve inspekcije proizvoda.

 • Nacrt mape uglova
 • Poravnanje usmereno na funkcije
 • Analiza debljine materijala
 • Kvantifikacija i kvalifikacija površinskih defekata i znakova ulegnuća
 • GD&T analiza
 • Analiza statističkih procesa
 • GOM obuka
 • AUKOM – obuka tehničara za merenje
 • Osnovna i napredna obuka
 • GD&T obuka
 • Sticanje stručnog znanja za GOM sisteme
 • Stručni kurs za ubrizgavanje u kalup: Od kalupa do dela oblikovanog dela
 • Sveobuhvatno upravljanje kvalitetom od prototipa do dela
 • Dupliranje delova i reverzni inženjering
 • Precizno podešavanje parametara štampača
 • Procena geometrijske sposobnosti i dimenzionalne preciznosti za prihvatanje mašine

Budite deo globalnog događaja

Cilj međunarodne serije događaja jeste transfer znanja o tehnologiji optičkog 3D merenja konstruktorima i proizvođačima alata i kalupa, kao i stručnjacima za proizvodnju i kontrolu kvaliteta.

Budite deo globalnog događaja

3D metrologija u obradi plastike

U industrijskoj obradi plastike, primena 3D merenih sistema unapređuje i ubrzava gotovo sve procese: od analize ponašanja materijala, preko kontrole proizvoda i procesa proizvodnje, do serijske kontrole proizvodnje i analize trenda.

Tehnologija materijala

 • Utvrđivanje karakteristika materijala kao osnove za CAD i CAE
 • Optimizovanje izbora materijala
 • Pregled dolazne robe

Razvoj proizvoda

 • Analize iskrivljavanja i skupljanja
 • Ciljane ispravke alata
 • Virtuelne spone umesto skupih pričvršćivača

Tehnologija obrade

 • Planiranje 3D merenja i pregled PMI skupa podataka
 • Serijska kontrola kvalitete
 • Virtuelno sklapanje

GOM razvija, proizvodi i distribuira softver, mašine i sisteme za 3D koordinisanu tehnologiju merenja i 3D testiranje na osnovu najnovijih rezultata istraživanja i inovativnih tehnologija. Sa više od 60 lokacija i više od 1000 specijalista metrologije, GOM garantuje stručne savete, kao i podršku i uslugu. Više od 14.000 sistemskih instalacija poboljšava kvalitet proizvoda i proizvodne procese u automobilskoj industriji, vazdušno-kosmičkoj industriji i industriji potrošačkih proizvoda.

 

www.gom.com
contact(at)gom.com

TOPOMATIKA d.o.o. je ekskluzivni zastupnik njemačkog proizvođača najsuvremenijih optičkih mjernih sustava GOM mbH za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu. Mi smo kompetentan tim s više od 15 godina iskustva u 3D skeniranju i mjerenjima i analizi oblika, dimenzija, pomaka i deformacija.