Välkommen till
Plastics Knowledge Day 2019


Plastindustrin tillhandahåller innovativa produkter för en mängd olika applikationer. GOM skapar internationella standarder inom optisk 3D-metrologi. Plastics Knowledge Day 2019 samlar specialister från plastindustrin och experter från optisk mätteknik under en endagarsövning utan avgift. Denna tillställning blir en mötesplats för industrin att utbyta kunskaper och erfarenheter.

10.04.2019, Mölndal
 

Varför besöka Plastics Knowledge Day 2019

Använd möjligheten till utbyte av idéer

Industriell mötesplattform – Plastics Knowledge Day erbjuder en plattform för utbyte av kunskap mellan plastindustri och optisk mätteknik.

Upptäck olika produkter inom optisk mätteknik

Presentationer – Två presentationsblock är planerade för den första introduktionen till optisk mätteknik och mätning av hela ytor samt dimensionskontroll på detaljer och verktyg. Dessutom presenteras avancerade applikationer som “Virtual clamping” vilket innebär mätning av objekt utan behov av fixturer.

Dra nytta av kunskap från erfarna representanter inom plastindustrin

Kunskapsdelar – Praktiska applikationer, som hantering av Form & Läge eller användning av optisk mätteknik inom verktyghantering, är indelade i fyra olika stationer.

Träffa specialister från plastindustrin och experter inom optisk metrologi

Expertpresentationer – En presentation som erbjuder möjligheten till att lära sig att förstå funktioner och finesser i GOMs programvara eller nya utvecklingar inom 3D mätteknik baserade på exempel från daglig praxis.

Program

Inom plastindustrin kan 3D-Metrologi stödja och accelerera praktiskt taget alla processteg.

 

Detaljer för Kunskapsavsnitten

 • Demonstration av princiopen för strukturerat ljus  
 • Jämförelse av ytor 
 • Inspektion av sektioner 
 • Inpassningar 
 • Inspektion av geometriska element och mätprinciper 
 • Inblick i automatiserad 3D-mätning 
 • Form & Läge inom i plastindustrin
 • Product Manufacturing Information (PMI)
 • Virtual measuring room (VMR)
 • Inspektionsplanering 
 • Parametric Auto Teaching
 • Seriemätning och utvärdering av mätningar 
 • Analys av verktyg 
 • Fyllnadsanalys 
 • Förändring av verktyg 
 • Slitagekontroll 
 • Reparation av verktyg 
 • Positionering av elektroder 
 • Virtuell montering av scanningar
 • Uppriktning med referenspunkter
 • Uppriktning med CAD
 • Uppriktning med scanningar
 • Avstånd mellan object visade med färger
 • Positionering vid sampassning (6DoF)

Detaljer för Expertpresentationer

Erhåll insikter i 3D-testning och informera dig själv om möjliga applikationer med optisk mätteknik för materialtest och testning av komponenter med simulerad verification. 

GOMs system är inte i kontakt med mätobjektet och är materialoberoende baserat på digital bildbehandling. Till skillnad från trådtöjningsgivare, accelerometrar eller extensometrar kan GOMs sensorer fånga, utan kontakt, geometrier, tredimensionella förskjutningar och deformationer, till exempel i töjningstest. I denna process fångas statiska och dynamiska deformationer som inte enbart är baserade på enskilda punkter utan för hela mätytan.  Resultatet tillåter användarna att bestämma inparametrar för simulering. Simulerade modeler kan dessutom jämföras med mätdata för att förbättra geometri och tillverkningsprocessen. Detta snabbar upp produktutvecklingen och ger  samtidigt en ökning av säkerhet och hållbarhet för komponenten.

 

När det handlar om komplexa komponenter med interna strukturer begränsas möjligheterna till mätning och kontroll.

Av denna anledning har GOM utvecklat en datortomograf som är speciellt avsedd för behov inom metrologi från industri och ickeförstörande testning. Komplexa detaljer, som för exempel är tillverkade av additive processer, ökar kraven på mätteknik inom industrin.

Den industriella datortomografen GOM CT levererar hög precision och repeterbara mätdata via röntgeninspektion. GOM CT scannar tranparenta detaljer eller komplexa plastdetaljer med interna strukturer som inte kan mätas utan förstörande metoder. Applikationerna innefattar förstabitskontroll, inspection av medicinska komponenter etc. 

För teoretiska och praktiska kurser på skolor, högre utbildningar och på universitet erbjuder GOM färdigra laboratorie- och träningspaket för 3D-scanning och inspection. Dessa paket inkluderar hårdvara och programvara för 3D-scanning och inspection. Till detta erbjuder GOM en gratis inspektionsprogramvara för studenter och lärare. 

 

Utför kompetent kvalitetskontroll och analys av hela ytorna på ett mätobjekt och lär mer om programvarornas funktioner inom verktygsframtagning och förstabitskontroll. 

 • Släppvinkelsanalys 
 • Olika inpassningsalternativ 
 • Analys av materialtjocklek 
 • Kvantifiering och kvalificering av ytdefekter och sjunkmärken 
 • Form- & Lägesanalyser 
 • Statistiska analyser 

 

 • GOM utbildning
 • AUKOM – utbildning för mättekniker
 • Bas- och avancerad utbildning
 • Form- & Lägesutbildning
 • Bli en expert på GOM system
 • Expertkurs inom plast: från form till färdig detalj 
 • Kompetent kvalitetskontroll från prototype till färdig detalj 
 • Duplicering av part och reverse engineering
 • Fininställning av printerparametrar 
 • Utvärdering av geometrisk kapabilitet och dimensionsnoggrannhet för maskinacceptans 

 

Tag del av ett globalt event

Med denna internationella serie av event vill GOM förmedla processer och mätteknisk kunskap till designers, modelltillverkare, form- och verktygstillverkare plus produktions- och kvalitetsexperter.

Tag del av ett globalt event

3D Metrologi i Plastprocesser

Inom platsprocesser har 3D Metrologin ökat inom de flesta områden: från bestämning av materialkvaliteter via verktygsframtagning till produktionskontroll och trendanalyser.

Materialteknologi

 • Bestämning av materialkarakteristika som bas för CAD och CAE
 • Optimering av materialval
 • Inspektion av inkommande gods

Produktutveckling

 • Analys av skevhet och krymp
 • Korrigering av verktyg
 • Virtuell fixturering istället för dyra fixturer

Processteknik

 • 3D mätning och inspektion utgående från PMI data
 • Kvalitetskontroll av serieproduktion
 • Virtuell sampassning

GOM utvecklar, producerar och distribuerar programvara, maskiner och system för 3D koordinatmätning och 3D testning baserat på senaste utveckling och innovativa teknologier. Med mer än 60 kontor och mer än 1.000 experter inom metrologi kan GOM garantera professionella råd, support och service. Fler än 14.000 installerade system från GOM förbättrar produktkvaliteten och tillverkningsprocesser inom fordonsindustrin, flygindustrin och hos tillverkare av konsumentprodukter.
 

www.gom.com
contact(at)gom.com

Cascade har sedan 1990-talet hjälpt företag med Optisk mätteknik. De levererade tjänsterna och produkterna har resulterat i att våra kunder blivit effektivare och erhållit ökad kvalitet på deras tillverkade produkter. Vårt viktigaste kvalitetsmål är ökad kundnöjdhet.