Välkommen till
Metal Forming Knowledge Day 2020

Plåt- och metallindustrin levererar innovativa produkter för en mängd olika applikationer. GOM sätter internationella standarder inom optisk 3D-metrologi. “Metal Forming Knowledge Day” samlar specialister från metallindustrin och experter inom optisk mätteknik till en gratis teknologidag.

23.09.2020
Hos Cascade Control på Metangatan 3 i Mölndal

Varför skall du delta på denna teknologidag

Utnyttja tillfället att träffa kollegor och experter inom 3D-metrologi

Industriell mötesplattform – “Metal Forming Knowledge Day” erbjuder en plattform för utbyte av kunskap mellan personer inom metallformning och optisk mätteknik.

Upptäck olika produkter inom optisk mätteknik och kvalitetskontroll

Presentationer – Två presentationsblock är planerade för dels en introduktion till optisk mätteknik och dels till avancerade applikationer såsom Virtuella fixturer.

Ta del av kunskapen från presentationer som görs av representanter inom metallindustrin

Workshop – Praktisk användning av 3D-metrologi inom metallformning fördelat på olika applikationer i 4 stationer.

Träffa experter från metallformningsindustrin och optisk mätteknik

Expertsnack – Ta del av möjligheterna och den senaste utvecklingen i hur GOM’s programvaror och system kan användas för att nå bättre kvalitet och produktionsresultat inom metallformning.

Deltag

GOM har likadana arrangemang inom metallformning och 3D-metrologi runt om i hela världen under 2020.  

Bara faktumet att få reda på hur konceptet Virtuella fixturer kan spara pengar till dina fixturutgifter är en anledning till att delta i denna teknikdag.

Välkommen att besöka Cascade i Mölndal den 23 september.

Ta del av ett globalt event

Styrkan med optisk 3D-mätteknik i formningsprocesser

3D-metrologi stödjer och accelererar i princip alla områden inom formningsprocessen. Från att bestämma ett materials uppträdande via verktygstillverkning till produktionskontroll och trendanalyser i serieproduktion.

Materialbestämning

  • Bestämning av materialegenskaper
  • Helfältsanalys av formytor i 3D
  • Optimering av simuleringsprocesser

Vertygstillverkning

  • CNC fräsning på STL data
  • Precisa verktygskorrigeringar
  • Rörelseanalys av verktyg

Tillverkning

  • Inspektion av geometrier och materialtjocklek
  • Visualisering av ytdefekter
  • Automatiserad inspektion av serietillverkning

GOM utvecklar, producerar och distribuerar programvara, maskiner och system för 3D koordinatmätning och 3D testning baserat på senaste utveckling och innovativa teknologier. Med mer än 60 kontor och mer än 1.000 experter inom metrologi kan GOM garantera professionella råd, support och service. Fler än 14.000 installerade system från GOM förbättrar produktkvaliteten och tillverkningsprocesser inom fordonsindustrin, flygindustrin och hos tillverkare av konsumentprodukter.

 

www.gom.com
contact(at)gom.com
 

Cascade har sedan 1990-talet hjälpt företag med Optisk mätteknik. De levererade tjänsterna och produkterna har resulterat i att våra kunder blivit effektivare och erhållit ökad kvalitet på deras tillverkade produkter. Vårt viktigaste kvalitetsmål är ökad kundnöjdhet.