Seminář – Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech


Plastikářský průmysl je v současné době jedním z nejvíce expandujících odvětví. S plastovými produkty se setkáváme nejen v automobilovém průmyslu, ale i v mnoha dalších oblastech. Firma GOM je hlavním lídrem v nastavování standardů ve 3D optickém měření. Plastikářský seminář umožní na jedno místo přivést jak odborníky z plastikářského průmyslu tak experty na 3D optické měření. Zároveň je ideální příležitostí k seznámení se s moderní technologií kontroly kvality výroby a v neposlední řadě umožní navázat nové kontakty.

10.04.2019, Kuřim
 

Proč navštívit Seminář – Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech

Využijte této příležitosti ke vzájemné výměně zkušeností

Sdílejte zkušenosti – Plastikářský seminář je ideální příležitostí pro výměnu uživatelských zkušeností z plastikářského průmyslu i 3D optického měření.

Uvidíte několik typů optických 3D skenerů

Prezentace – Jsou připraveny dva bloky prezentací, od úvodního seznámení s optickým měřením přes celoplošnou analýzu tvaru a rozměrů až po pokročilé aplikace, jako je virtuální upínání komponent.

Získáte zajímavé informace od předních zástupců plastikářského průmyslu

Praktické ukázky – V rámci čtyř pracovišť budou prezentovány praktické úlohy, jako je např. vyhodnocení GD&T kót nebo využití 3D optických měřicích technologií ve výrobě forem.

Potkejte se s odborníky a experty

Diskuse s experty – Odborníci na software a zařízení pro 3D metrologii od firmy GOM předvedou nové funkce a ukážou efektivní vyhodnocení kvality výroby.

Program

Při zpracování plastů podporuje a urychluje 3D metrologie téměř všechny procesy - od vstřikování přes vyfukování až po tepelné tváření.

Ukázky z praxe - podrobnosti

 • Demonstrace principu měření periferních projekcí
 • Porovnání povrchů
 • Inspekce
 • Ustavení
 • Kontrola geometrických prvků a principů měření
 • Trendy v automatizované 3D metrologii
 • GD&T v plastikářských procesech
 • Výrobní informace (PMI)
 • Virtuální měřicí místnost (VMR)
 • Plánování inspekcí
 • Parametrické automatické učení
 • Sériové měření a vyhodnocení měření
 • Analýza nástrojů
 • Analýza demouldingu
 • Modifikace nástroje
 • Kontrola opotřebení
 • Oprava nářadí
 • Umístění elektrod
 • Virtuální sestavení skenů
 • Ustavení dle referenčních bodů
 • Porovnání skenu s CAD daty
 • Porovnání skenu se skenem
 • Barevná reprezentace vzdálenosti mezi zobrazenými díly
 • Umístění v sestavě (6DoF)

Odborné diskuze - podrobnosti

Získejte přehled o 3D testování a informujte se o možných aplikacích optické metrologie při testování materiálů, komponent a jednotlivých dílů pomocí simulace.

Systémy GOM jsou bezkontaktní a na materiálu nezávislé měřicí systémy založené na digitální korelaci obrazu (DIC). Na rozdíl od tenzometrů, akcelerometrů, převodníků nebo extenzometrů, snímače, které měří bez kontaktu, zachycují geometrii a trojrozměrné posuny a deformace, například při zkouškách tahem. V tomto procesu není zachycení statické a dynamické deformace založeno pouze na jednotlivých bodech, ale na celoplošném měření. Výsledky umožňují uživatelům určit vstupní parametry pro simulaci. Simulační modely mohou být také porovnány s naměřenými daty za účelem výběru správného materiálu a zlepšení geometrie i výrobních procesů. Díky tomu se urychluje vývoj výrobku a současně zvyšuje bezpečnost a trvanlivost dílů.

Pokud jde o komplexní komponenty s vnitřními strukturami, mnoho měřicích postupů naráží na své limity.

Z tohoto důvodu společnost GOM vyvinula počítačový tomograf, který je speciálně navržen tak, aby splňoval metrologické potřeby průmyslových uživatelů pro nedestruktivní testování. Stále složitější dily, které jsou vyráběny například při aditivních procesech, zvyšují nároky průmyslu na měřicí techniku.

Průmyslový počítačový tomograf GOM CT poskytuje velmi přesná a opakovatelná měření pomocí rentgenové inspekce. GOM CT skenuje průhledné díly nebo složité vstřikované díly s vnitřními strukturami, které nelze měřit bez destruktivní metody. Aplikace zahrnují prvotní kontrolu výrobku, uvolnění nástroje do výroby nebo inspekci lékařských nástrojů.

Pro teoretické i praktické kurzy na školách, vysokoškolských institucích a univerzitách nabízí GOM balíček 3D skenování a inspekce pro výuku a školení. Součástí vzdělávacích balíčků GOM je průmyslový hardware a software pro 3D skenování a inspekci, jakož i předpřipravené laboratorní pokusy a materiály k přednáškám s podrobnými informacemi k tématu. Kromě toho nabízí GOM výkonný inspekční software pro studenty, praktická školení pro instruktory a odbornou podporu zkušených inženýrů.

Provádějte komplexní kontrolu kvality s využitím celoplošné analýzy dílu během sériové výroby a zjistěte více o softwarových funkcích pro cílené opravy nástrojů a rychlé prvotní inspekci.

 • Mapa tažného úhlu
 • Funkčně orientované ustavení
 • Analýza tloušťky materiálu
 • Kvantifikace a kvalifikace povrchových vad a propadů
 • GD&T analýza
 • Statistická analýza procesů
 • Školení GOM
 • AUKOM - trénink měrového technika
 • Základní i pokročilá školení
 • Školení GD&T
 • Expertem na systémy GOM
 • Expertní kurz vstřikování plastů: Od formy po lisovaný díl
 • Komplexní řízení kvality od prototypu po koncový díl
 • Duplikace dílu a reverzní inženýrství
 • Jemné ladění parametrů tiskárny
 • Vyhodnocení geometrických možností a rozměrové přesnosti pro přejímku stroje

Buďte součástí globálního semináře

Prostřednictvím mezinárodní série těchto seminářů sdílí specialisté na 3D optické měření své vědomosti s konstruktéry, výrobci forem a nástrojů, stejně tak s kvalitáři i odborníky na řízení výroby.

Buďte součástí globálního semináře

3D optické měření

3D optické měření je užitečným nástrojem prakticky ve všech oblastech plastikářského průmyslu: od měření materiálových charakteristik až po kontrolu a trendové analýzy v sériové výrobě.

Materiálové technologie

 • Měření materiálových charakteristik pro CAD a CAE analýzy
 • Optimalizace výběru materiálu
 • Kontrola kvality dodávaných surovin

Vývoj výrobků

 • Analýzy deformace a smrštění
 • Cílené korekce nástrojů
 • Virtuální upínání jako náhrada za drahé přípravky

Výroba

 • Plánování a měření podle digitálních dat o výrobku (PMI)
 • Kontrola kvality v sériové výrobě
 • Virtuální sestavy

Společnost GOM vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní měřicí zařízení pro automatizované měření 3D souřadnic a 3D testování komponent. Vývoj a výroba je založena na nejnovějším výzkumu a inovativních technologiích. Společnost GOM úzce spolupracuje s více než 60 distributorskými firmami po celém světě a síť zaměstnanců čítá více než 1 000 specialistů v oboru metrologie. GOM garantuje odborné poradenství, profesionální podporu a servis v místním jazyce uživatele. V současné době je po celém světě nainstalováno více než 14 000 zařízení od firmy GOM. Zlepšují kvalitu produktů, urychlují jejich vývoj a optimalizují výrobní procesy. Uplatnění mají nejen v mezinárodních společnostech automobilového průmyslu a letectví, ale také v odvětví spotřebního zboží a řadě výzkumných institucí a univerzit.

 

www.gom.com
contact(at)gom.com

Již více než 20 let naše 3D technologie utvářejí průmysl a umožňují našim zákazníkům, aby přehodnotili svůj způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Veškeré technologie nabízíme také jako služby.

 

Více informací naleznete www.mcae.cz a mcae(at)mcae.cz.