GOM 3D Metrology Conference 2017 - Zarejestruj się teraz!

26 i 27 września 2017 r. ponad 600 ekspertów z 40 krajów przybędzie do siedziby firmy GOM w miejscowości Brunszwik w Niemczech. To dwudniowe wydarzenie jest uznanym forum dla metrologów, kadry kierowniczej i ekspertów z placówek badawczych i branży. Technologia pomiarów optycznych stała się standardem zarówno w trójwymiarowych badaniach materiałów i elementów, jak i kontroli części metodą pełnego pola z wykorzystaniem technologii pomiarowej z przestrzennym układem współrzędnych.

Tematem tej międzynarodowej konferencji będą bieżące osiągnięcia i najnowsze technologie przedstawiane w prezentacjach i demonstracjach na żywo.

Forum prezentacji
W prezentacjach dotyczących badań 3D i metrologii 3D GOM wprowadzi tematy przekraczające granice branż, zapewniając dogłębne spojrzenie na metody pracy renomowanych firm.

Ścieżki rozwiązań
Interaktywne ścieżki rozwiązań dotyczą konkretnych tematów z poszczególnych branż i przedstawiają zastosowania oparte na rozwiązaniach.


Kontakty
Podczas wspólnych imprez wieczornych uczestnicy konferencji będą mogli korzystać z bezpośredniej wymiany doświadczeń.
Wystawa techniczna
Dzięki wsparciu licznych współpracujących firm na wystawie towarzyszącej konferencji przedstawione zostaną trendy i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie metrologii.
Wycieczki po zakładzie
Podczas częstych wycieczek z przewodnikiem firma GOM przedstawi swoją nową siedzibę, umożliwiając wgląd w produkcję przemysłowych rozwiązań w dziedzinie metrologii 3D.