ATOS ScanBox - Optyczna maszyna pomiarowa współrzędnych 3D

ATOS ScanBox to kompletna optyczna maszyna pomiarowa współrzędnych 3D opracowana przez firmę GOM w celu sprawnego prowadzenia kontroli jakości w procesie produkcyjnym. Dostępnych jest dziewięć modeli do różnych wielkości części i zastosowań.

Mechaniczne urządzenia pomiarowe pozyskują dane w sposób punktowy lub liniowy, natomiast optyczne systemy pomiarowe współrzędnych 3D mierzą odchyłki pełnego pola rzeczywistych współrzędnych 3D i danych CAD.

Technologia skanera GOM

Sercem wszystkich systemów ATOS ScanBox jest skaner ATOS 3D. Skanery ATOS dostarczają współrzędne 3D pełnego pola w każdym pomiarze. W czasie 1 do 2 sekund rejestrowanych jest do 16 milionów niezależnych punktów pomiarowych. Dane pomiarowe charakteryzują się bardzo wysoką szczegółowością, dlatego umożliwiają pomiar bardzo małych cech elementów.

Kompletny system z jednego źródła

ATOS ScanBox firmy GOM to uniwersalny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie ATOS Professional i dodatkowy moduł oprogramowania – wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR). Wszystkie ruchy robota przed wykonaniem są symulowane w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. Po pozyskaniu danych oprogramowanie oblicza siatkę wielokątów na powierzchni elementu i rzeczywiste dane planu kontroli. Dane rzeczywiste są porównywane z danymi nominalnymi i przedstawiane w raporcie.

Znormalizowana jakość

ATOS ScanBox jest znormalizowanym urządzeniem do pomiarów optycznych 3D, posiadającym certyfikat zgodności z Dyrektywą Maszynową. W przeciwieństwie do systemów projektowanych indywidualnie dla klienta nie ma ryzyka pod względem kosztów, wydajności, czy terminu dostawy.

Solidne elementy automatyki

Cała kinematyka opiera się na solidnych elementach automatyki zamiast mechaniki precyzyjnej. Urządzenie właściwie nie ulega zużyciu nawet w trudnych warunkach otoczenia i zachowuje pełną dokładność.

Wysoka prędkość pomiaru

W porównaniu z tradycyjnym, kontaktowym urządzeniem do pomiaru współrzędnych, ATOS ScanBox skraca czas pomiaru i kontroli elementu o ponad połowę.

Prosta obsługa

Kiosk Interface jest specjalnym interfejsem użytkownika umożliwiającym uproszczone sterowanie środowiskiem ATOS ScanBox. Oprogramowanie obsługuje całe sterowanie procesem, automatycznie wykonując pomiary i kontrole.

Zajmuje niewiele miejsca

Wszystkie modele urządzenia ATOS ScanBox charakteryzują się zwartą budową. Urządzeń ATOS ScanBox model 4105, 5108 i 5120 nie trzeba mocować do podłoża ani do specjalnych stołów pomiarowych.

Krótkie terminy dostawy

Termin dostawy urządzenia ATOS ScanBox zwykle jest krótki, ponieważ jest dostępne w magazynie.

Wersje urządzenia ATOS ScanBox

ATOS ScanBox 4105

Elementy formowane wtryskowo i odlewane, a także służące do ich produkcji narzędzia, formy, części do tłoczenia i gięcia często mają skomplikowane kontury i geometrię połączeń, które należy sprawdzać, zaczynając produkcję serii i partii. Urządzenia ATOS ScanBox 4105 można używać z sensorami ATOS o najmniejszym, pojedynczym polu pomiarowym 80 × 60 × 60 mm³. Można dzięki temu mierzyć detale o wielkości dziesiątych części milimetra. Z tego względu przyjęcie niepewności pomiarowej układu zgodnie z VDI 2634 z identyfikowalną normą jest zintegrowaną funkcją oprogramowania.
Obejrzyj Film

ATOS ScanBox 5108 and 5120

Urządzenia ATOS ScanBox 5108 można używać do kontroli części o rozmiarze do 800 mm. Z uwagi na niewielkie rozmiary ten system jest często używany przez producentów turbin, wentylatorów, wirników i obudów odlewanych. W kontrolach profili lotniczych ten model może służyć do pomiaru krótkich promieni w określonych pozycjach i konturach z rozdzielczością szczegółów wynoszącą ponad 20 punktów pomiarowych na milimetr.

Dla porównania urządzenia ATOS ScanBox 5120 można łatwo używać do pomiaru części o wielkości do 2000 mm. Dlatego ten model służy głównie do pomiaru dużych części, takich jak wewnętrzne elementy samochodów. Jednak urządzenie ATOS ScanBox 5120 dowiodło również swej przydatności w zastosowaniach związanych z odlewaniem i odkuwaniem, takich jak kontrola odlewów, rdzeni i modeli.
Obejrzyj Film

ATOS ScanBox 6130

Urządzenie ATOS ScanBox 6130 jest zwykle używane w kontroli jakości i w trakcie produkcji, na przykład elementów dołączanych i wewnętrznych, lub w pracach rozwojowych i próbach narzędzi. Ponadto to urządzenie pomiarowe może mierzyć bardzo duże i ciężkie części, takie jak odlewy lub narzędzia. Szerokość wewnętrzna urządzenia ATOS ScanBox 6130 wynosi 3,1 m, umożliwiając użycie urządzeń załadowczych, takich jak suwnica, wózek widłowy lub wózek paletowy. Ustawienie części i osprzętu na zewnątrz urządzenia ATOS ScanBox pozwala zwiększyć wydajność i prowadzić pomiary seryjne.
Obejrzyj Film

ATOS ScanBox Series 7

Do pomiaru wyjątkowo dużych części firma GOM opracowała nową, 8-osiową kinematykę. Połączenie osi liniowej, przesunięcia w pionie i robota przegubowego ze zintegrowanym kanałem kablowym zezwala na wysoką elastyczność ustawiania skanera o 8 stopniach swobody. Urządzenie ATOS ScanBox Series 7 jest używane przede wszystkim w technice motoryzacyjnej, próbach narzędzi odlewniczych i prasowniach. W branży motoryzacyjnej ten model mierzy duże części, takie jak panele boczne samochodu i części dołączane o wielkości do 6 m. System można rozbudować o obszar roboczy ze stołem obrotowym. Odpowiada on wersji z urządzenia ATOS ScanBox 6130 i umożliwia dodatkowe pomiary części o średniej wielkości.

ATOS ScanBox Series 8

Kinematyka 8-osiowa opracowana przez firmę GOM umożliwia pomiar całych nadwozi samochodów z każdej perspektywy – od góry, od dołu, z boku, a także od wewnątrz – przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce. Oferowany przez firmę GOM system ATOS ScanBox Series 8 może mierzyć całe pojazdy z zewnątrz i od wewnątrz. Ten model jest stosowany głównie w badaniach wzorcujących i obliczeniach objętości brył, do kontroli gotowych pojazdów, a także do kontroli jakości w nadwoziowniach. Pomiary kilku elementów można wirtualnie scalać w celu oceny danych o szczelinach i równości płaszczyzn w sposób liniowy. ATOS ScanBox Series 8 można rozbudować o jeden lub dwa obszary robocze ze stołami obrotowymi.
Obejrzyj Film