ARGUS – Optyczna analiza kształtowania

Optymalizacja procesu kształtowania arkuszy blach, biorąc pod uwagę dobór odpowiedniego materiału i optymalizację narzędzia jest decydującym czynnikiem konkurencyjności, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym.

System ARGUS pozwalający na analizę kształtowania wspiera proces optymalizacji dzięki precyzyjnym i przekonywującym wynikom rozkładu tłoczenia na całym obszarze badanej części.

Wśród tych informacji znajdują się dane o:

 • Współrzędnych 3D powierzchni przedmiotu
 • Zmianie kształtu (wydłużenia)
 • Redukcji grubości
 • Wykresie odkształceń granicznych (FLD)

Wszystkie wyniki prezentowane są w formie wysokorozdzielczej siatki stworzonej z obliczonych współrzędnych 3D i odwzorowującej powierzchnię mierzonego obiektu.

W wykresie odkształceń granicznych zmierzone deformacje są porównywane z materiałem wyjściowym, aby ustalić krytyczne obszary odkształceń.

System pomiarowy ARGUS działa niezależnie od procesu formowania i można go zastosować do pomiaru małych jak i również dużych skomplikowanych części blaszanych. Analiza jest możliwa na elementach wykonanych z arkuszy blach, rur lub innych wyrobów wytwarzanych przez proces wysokociśnieniowego formowania wewnętrznego (IHPF).

Optyczna analiza kształtowania przy zastosowaniu systemu ARGUS stała się sprawdzonym i skutecznym narzędziem do weryfikacji tego typu procesów.

Unikalna możliwość pomiaru złożonych elementów wykonanych z arkuszy blach z wysoką gęstością skanowania otwiera nowe opcje sprawdzania symulacji kształtowania.

ARGUS jest dostosowany do ...

 • Wykrywania krytycznych obszarów deformacji
 • Rozwiązywania złożonych procesów kształtowania
 • Optymalizacji procesów kształtowania
 • Weryfikacji narzędzi
 • Weryfikacji i optymalizacja symulacji numerycznych

Weryfikacja symulacji MES

Optyczne systemy 3D rozwinęły się w ostatnich latach, jako pomocne i ważne narzędzie w ramach łańcuchów procesowych.

W kombinacji z numerycznymi symulacjami optyczne systemy 3D wpływają na optymalizację czasu rozwoju produktu oraz procesu produkcyjnego. System ARGUS jest używany do weryfikacji symulacji numerycznych.

Dzięki możliwości importu wyników z symulacji można w łatwy i zrozumiały sposób przedstawić różnicę pomiędzy danymi pomiarowymi i modelem MES.
W ten sposób podwyższamy wiarygodność dobranych parametrów w symulacjach.

Integracja danych CAD

Oprogramowanie ARAMIS zawiera konwerter do modeli CAD w celu transformacji współrzędnych i porównania odchyłek geometrycznych do tych modeli.

 • Formaty macierzyste: Catia v4/v5, UG, ProE
 • Formaty ogólne: IGES, STL, VDA, STEP

Cały proces w jednym oprogramowaniu

Cały proces od rejestracji danych poprzez analizę do raportowania odbywa się w jednym oprogramowaniu ARGUS Software. Oprogramowanie ARGUS Software wspiera optymalnie zróżnicowane zastosowanie systemu pomiarowego ARGUS.

Dowiedz się więcej o wydajnych funkcjach oprogramowania ARGUS Software na stronie GOM Software.

Raporty aplikacji

Dowiedz się więcej na temat praktycznego wykorzystania systemu pomiarowego ARGUS.
Zobacz wszystkie raporty aplikacji ARGUS.