ARAMIS - Czujnik ruchu i odkształceń 3D

ARAMIS - Czujnik ruchu i odkształceń 3D

ARAMIS to bezkontaktowy i niezależny od materiału system pomiarowy oparty na cyfrowej korelacji obrazów. Stanowi on stabilne rozwiązanie do analizowania metodą pełnego pola i metodą punktową przedmiotów o wymiarach od kilku milimetrów do elementów konstrukcyjnych o wielkości kilku metrów.

System wykonuje pomiary 3D o wysokiej precyzji w sub-mikrometrycznym zakresie, niezależnie od geometrii i temperatury próbki. Czasochłonne i kosztowne przygotowanie zostało wyeliminowane. W przypadku próbek i elementów obciążanych statycznie lub dynamicznie, system ARAMIS zapewnia dokładne pomiary:

 • współrzędnych 3D
 • przemieszczeń 3D, prędkości, przyspieszeń
 • naprężeń powierzchniowych
 • oceny 6 stopni swobody (6DoF)

Dane pomiarowe z systemu ARAMIS służą do ustalania właściwości materiału. Właściwości materiału są zwykle wykorzystywane jako parametry do symulacji numerycznych i przyczyniają się do ulepszania wyników symulacji metodą elementów skończonych. Do właściwości zalicza się:

 • moduł Younga
 • wartość r i wartość n podczas statycznej próby rozciągania
 • tworzenie krzywej granicznej podczas prób Nakajima

Dane pomiarowe 3D uzyskane z systemu ARAMIS służą również do sprawdzania poprawności wyników symulacji w badaniach prototypów i elementów w celu precyzyjnej optymalizacji symulacji.

Technologia czujników do analizy ruchu i odkształceń 3D

Badania materiałów i próby elementów odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju produktu. System ARAMIS 3D Camera dostarcza dane o właściwościach zastosowanych materiałów i zachowaniu produktów pod obciążeniem. Wyniki stanowią podstawę do określenia trwałości produktu, układu geometrycznego oraz prowadzenia niezawodnych symulacji numerycznych i kontroli poprawności.

Technologia czujników do analizy ruchu i odkształceń 3D

Kamera 3D

ARAMIS 3D Camera to system kamer stereowizyjnych, który dostarcza precyzyjne współrzędne 3D na podstawie triangulacji i wykorzystania wzorców stochastycznych lub markerów punktu referencyjnego.

Kontroler

Zintegrowany GOM Testing Controller nie tylko steruje etapem pozyskiwania, lecz także oświetleniem. Ponadto dostępny jest interfejs programowania do korzystania z gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sekwencji pomiarowych. GOM Testing Controller w pełni wspiera integrację z istniejącymi środowiskami testowymi za pomocą zewnętrznych wyzwalaczy i pozyskiwania danych analogowych.

Funkcje „live” systemu ARAMIS

Funkcja „live”

Funkcje „live” systemu ARAMIS umożliwiają długofalowe pozyskiwanie danych bez zapisywania pojedynczych obrazów z kamery. Umożliwia to pomiary i ocenę eksperymentów długofalowych. Wyniki pomiaru są obliczane oraz wyświetlane natychmiast i są równie dostępne do dalszego przetwarzania.

Funkcje „live” są pomocne w tworzeniu nowych dziedzin zastosowań związanych z długofalowymi pomiarami online oraz z pozycjonowaniem komponentów. Ponadto funkcję „live” można rozbudowywać o sondy i adaptery optyczne i dotykowe.

Fotogrametria TRITOP

Fotogrametria cyfrowa używana jest w złożonych i dużych zastosowaniach, gdzie elementy mają wielkość dziesiątek metrów, w celu przekształcania szeregu projektów ARAMIS we wspólny układ współrzędnych 3D. TRITOP umożliwia łączenie różnych czujników ARAMIS i obszarów pomiarowych, na przykład w celu oceny odkształceń badanego przedmiotu ze wszystkich stron w jednym układzie współrzędnych.

ARAMIS Professional Software

ARAMIS Professional

Oprogramowanie ARAMIS Professional łączy pozyskiwanie zsynchronizowanych obrazów i danych analogowych z czujników ARAMIS z funkcjami oceny dostępnymi w oprogramowaniu GOM Correlate.

Kompletny przepływ zadań, obejmujący pozyskiwanie danych pomiarowych, analizę wyników i tworzenie raportów jest realizowany w oprogramowaniu ARAMIS Professional.

Zastosowania systemu ARAMIS

 • Badania materiałów
 • Próby i analiza elementów
 • Branża motoryzacyjna
 • Przemysł lotniczy
 • Biomechanika
 • Prace badawczo-rozwojowe

Raporty z zastosowań

Dowiedz się więcej o praktycznych zastosowaniach systemu pomiarowego ARAMIS.
Zobacz wszystkie raporty z zastosowań systemu ARAMIS.