Systemy pomiarowe

Firma GOM rozwija, produkuje oraz sprzedaje optyczne systemy pomiarowe do pomiarów współrzędnych 3D oraz analizy deformacji części.
Systemy pomiarowe firmy GOM bazują na cyfrowym przetwarzaniu obrazów i są używane w rozwoju produktów, zapewnieniu jakości, testowaniu materiałów oraz komponentów.
Na całym świecie każdego dnia, klienci korzystają z systemów pomiarowych firmy GOM w przemyśle samochodowym i lotniczym, dóbr konsumpcyjnych, dostawców komponentów, instytucjach badawczych i naukowych.

ATOS to wysokiej klasy optyczny skaner 3D, który zapewnia szybkie i precyzyjne uzyskiwanie danych pomiarowych. ATOS firmy GOM ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu dla komponentów takich jak blachy, narzędzia, matryce, łopatki turbin, prototypy, części formowane wtryskowo oraz odlewy. 
więcej...
ATOS ScanBox to kompletna optyczna maszyna pomiarowa współrzędnych 3D opracowana przez firmę GOM w celu sprawnego prowadzenia kontroli jakości w procesie produkcyjnym. Dostępnych jest dziewięć modeli do różnych wielkości części i zastosowań.
więcej...
Przenośny system TRITOP służy do szybkiego i dokładnego pomiaru współrzędnych 3D obiektów trójwymiarowych. Zadania, wykonywane na klasycznych maszynach współrzędnościowych 3D można zastąpić systemem TRITOP równocześnie oszczędzając na kosztownym utrzymaniu maszyny pomiarowej.
więcej...
PONTOS Live to system śledzenia firmy GOM umożliwiający pozycjonowanie komponentów, na przykład do precyzyjnego dopasowania maszyn CNC lub do regulacji zamocowań. W połączeniu z sondą stykową GOM, system PONTOS Live umożliwia kontrolę miejsc trudno dostępnych optycznie.
Więcej ...
ARAMIS to bezkontaktowy i niezależny od materiału system pomiarowy oparty na cyfrowej korelacji obrazów. Stanowi on stabilne rozwiązanie do analizowania metodą pełnego pola i metodą punktową przedmiotów o wymiarach od kilku milimetrów do elementów konstrukcyjnych o wielkości kilku metrów.
więcej...
Szybka optymalizacja procesów tłoczenia uwzględniająca odpowiedni dobór materiałów i korekty narzędzi jest decydującym czynnikiem w utrzymaniu konkurencyjności na rynku, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. System ARGUS pozwala na analizę kształtowania, przez co przyśpiesza tego rodzaju optymalizacje.
więcej...
GOM oferuje dwa obszerne pakiety przeznaczone do nauki i kursów szkoleniowych: „ATOS for Education” do skanowania i kontroli 3D oraz „ARAMIS for Education” do badania materiałów i komponentów. Poza odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem pakiety edukacyjne GOM obejmują również testy laboratoryjne oraz materiały wykładowe zawierające szczegółowe objaśnienia i wiele innych przydatnych informacji.
więcej...