ATOS Professional

Pomiar całych powierzchni za pomocą skanera ATOS

ATOS Professional jest bezpiecznym dla procesu oprogramowaniem, które umożliwia akwizycję danych z wykorzystaniem skanera 3D ATOS oraz generuje wiarygodne dane 3D powierzchni. Ten potężny program został zaprojektowany tak, aby dane po pomiarze skanerem ATOS były dostępne bezpośrednio po projekcji prążków. Poszczególne skany są automatycznie łączone w globalną chmurę punktów, dzięki wykorzystaniu punktów referencyjnych oraz geometrii mierzonej części.

ATOS Professional posiada intuicyjny interfejs, który prowadzi użytkownika poprzez kompletną procedurę pomiarową i zapewnia wsparcie w ustawieniach parametrów pomiarowych.

  • Tworzenie dedykowanych dla aplikacji ustawień parametrów
  • Optymalizacja czasu pomiaru i zadań inspekcyjnych
  • Zapewnienie poprawnej analizy dzięki zdefiniowanym wcześniej szablonom pomiarowym i inspekcyjnym

Wysokiej jakości siatki trójkątów 3D

Jakość skanów 3D jest istotnym czynnikiem dla niezawodnego i sprawnego przetwarzania danych. Innowacyjne algorytmy ATOS Professional, łączą nawet najmniejsze dane pomiarowe w jedną, kompletną i szczegółową chmurę punktów.

Zaawansowany program do analizy

ATOS Professional zawiera wszystkie funkcje oprogramowania GOM Inspect Professional. Tworzy to z niego kompletne, bezpieczne i parametryczne oprogramowanie do akwizycji danych i oceny wymiarowej zmierzonych części.

Cały przebieg pracy w jednym oprogramowaniu

ATOS Professional steruje głowicą pomiarową, umożliwiając przetwarzanie chmury punktów 3D, a także edycję oraz późniejszą obróbkę danych pomiarowych za pomocą prostego interfejsu graficznego. Oprogramowanie ATOS wspiera dzisiejsze zadania kontroli jakości, procesów produkcyjnych i inżynierii odwrotnej. Do podstawowych funkcji oprogramowania należą: sterowanie i monitorowanie pracy głowicy pomiarowej, tworzenie i obróbka siatki trójkątów, tworzenie przekrojów, identyfikacja linii charakterystycznych oraz tworzenie prostych elementów geometrycznych. Do przeprowadzenia kontroli jakości i analizy wyników dostępne jest wiele narzędzi, m.in.: import danych CAD, import planów pomiarowych, bazowania, kolorystyczna  mapa odchyłek, analizy przekrojów, odchyłki indywidualnych punktów, suwmiarki, pomiar kątów i średnic, generowanie raportów pomiarowych.

Zalety oprogramowania

Automatic Exposure Time

The measuring procedure is accelerated and simplified for optically non-cooperative surfaces – the software automatically calculates the optimal exposure time. At the same time, user-dependency is reduced and a higher repeatability is achieved. Depending on the complexity of the part, either manual or automated exposure times can be used. 

Tracking

ATOS Professional wspiera także dodatkowe aplikacje w przestrzeni pomiarowej systemu ATOS. Oprogramowanie oferuje różne funkcje śledzenia na żywo części lub czujnika stykowego. Przykładowo komponenty mogą być na żywo obserwowane i pozycjonowane do nominalnego położenia. (Możliwe tylko z modułem Live)

Samokontrola systemu zapewniająca stabilność procesu

ATOS Professional nieustannie sprawdza stan kalibracji, dokładność transformacji pomiarów, a także zmiany środowiska pracy (oświetlenie, temperatura) i ruch komponentów. Czyni to z systemu ATOS idealne rozwiązanie do pracy w środowisku przemysłowym.

Motion Replay

Motion Replay zapamiętuje pozycje windy i stolika obrotowego, a następnie jest w stanie je automatycznie odtworzyć. Umożliwia to automatyczny pomiar tych samych elementów, w identycznych pozycjach, bez konieczności wcześniejszego programowania.

Fast Inspection: Analiza w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie ATOS Professional oferuje nową, wydajną funkcję Fast Inspection, która daje możliwość wyświetlenia kolorystycznej mapy odchyłek i inspekcji cech pomiarowych w czasie rzeczywistym, bezpośrednio po każdym skanie. Wyniki pomiarowe są aktualizowane i wyświetlane w trakcie pomiaru, odnosząc się do zaimportowanego lub ręcznie stworzonego planu pomiarowego i modelu CAD.

Dynamiczne referowanie

Dzięki funkcji dynamicznego referowania zarówno mierzona część, jak i głowica pomiarowa, mogą być swobodnie poruszane i przemieszczane. Głowica i część nie muszą być w sztywnym układzie względem siebie, co umożliwia elastyczne planowanie pomiaru. Dzięki wizualizacji na żywo pozycji systemu, a także obszaru pomiarowego, poruszanie głowicą jest szybkie i łatwe.

Optycznie śledzony czujnik stykowy – Touch Probe

Pomiar czujnikiem Touch Probe, w połączeniu ze skanerem 3D ATOS, umożliwia kombinację pomiarów całej powierzchni z pomiarami stykowymi. Touch Probe umożliwia pomiary w trudno dostępnych miejscach, bezpośrednie porównanie z modelem CAD, pomiary prostych elementów geometrycznych, szybkie pomiary pojedynczych punktów oraz bazowanie na żywo. (Możliwe tylko z modułem Live)

Moduły dodatkowe

Live

Moduł Live pozwala wykorzystać skaner 3D ATOS do śledzenia na żywo obiektów, pozycjonowania części i pomiarów z czujnikiem stykowym Touch Probe, jako uzupełnienia pomiarów całej powierzchni. Śledzenie możliwe jest dzięki kamerom stereo i opracowanemu przez firmę GOM systemowi referencji punktów. Pojedyncze punkty, a także całe geometrie komponentów, mogą być łatwo śledzone przez system w jego przestrzeni pomiarowej. Zarówno bazowanie, jak i odchyłki pozycji części od nominałów, mogą być szybko zmierzone i obserwowane na żywo przez system ATOS.

Virtual Measuring Room (VMR)

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe stało się niezbędnym narzędziem do automatycznego skanowania 3D. W oparciu o oprogramowanie ATOS Professional, firma GOM oferuje VMR, jako dodatkowy moduł oprogramowania. Dysponując modułem VMR użytkownik posiada tylko jeden przycisk, który umożliwia kompleksowe programowanie celi pomiarowej.
Więcej ...

Kiosk interface

Kiosk interface jest kolejnym krokiem na drodze do zautomatyzowanego sterowania procesem kontroli. Jest to interfejs człowiek-maszyna dla uproszenia interakcji z komórką kontrolną ATOS. Kiosk Interface automatycznie obsługuje kompletny pomiar i inspekcje. Praca człowieka jest zmniejszona zapewniając przy tym wysoką jakość danych i precyzję.