Wysokiej wydajności oprogramowania 3D, rozwijane przez firmę GOM

Firma GOM jest przodującym producentem optycznych systemów pomiarowych, który oferuje oprogramowania 3D, o wysokiej wydajności, z jednego źródła. Koncept oprogramowań firmy GOM, począwszy od GOM Inspect oraz GOM Inspect Professional, a kończąc na ATOS i TRITOP Professional, spełnia różnorodne wymagania naszych klientów, od procesu produkcji, aż do kontroli jakości.

Wszystkie rozwiązania oprogramowań 3D są częścią przemysłowych systemów pomiarowych i są dostępne również, jako samodzielne produkty.

GOM Inspect to oprogramowanie do analizy kształtu i wymiarów, kontroli 3D i przetwarzania siatek z danych chmur punktów 3D i danych CAD uzyskanych metodą projekcji prążków, przy pomocy skanerów laserowych, współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) oraz innych systemów pomiarowych. Oprogramowanie GOM Inspect jest wykorzystywane do projektowania produktów, kontroli jakości oraz produkcji.
Więcej ...
GOM Correlate to pakiet oprogramowania do cyfrowej korelacji obrazów (DIC) i analizy ruchu 3D w ramach badań materiałów i komponentów. Oprogramowanie to służy do ustalania właściwości materiałów, a także sprawdzania poprawności i optymalizacji symulacji numerycznych. Oprogramowanie GOM Correlate jest stosowane w badaniach podstawowych, pracach rozwojowych produktów i analizach awarii.
Więcej ...
ATOS Professional jest bezpiecznym dla procesu oprogramowaniem, które umożliwia akwizycję danych z wykorzystaniem skanera 3D ATOS oraz generuje szczegółowe dane 3D powierzchni. Posiada intuicyjny interfejs, który prowadzi użytkownika poprzez kompletną procedurę pomiarową i zapewnia wsparcie w ustawieniach parametrów pomiarowych.
Więcej ...
Analiza deformacji została z pełnym sukcesem wdrożona do oprogramowania TRITOP Professional i jest teraz dostępna, jako standardowy moduł. Dzięki temu, firma GOM, wykorzystując system pomiarowy TRITOP, ujednoliciła pełną analizę parametryczną wraz z badaniami deformacji statycznej.
Więcej ...
Oprogramowanie ARAMIS Professional służy do sterowania czujnikami ARAMIS oraz urządzeniem GOM Testing Controller. Do funkcji oprogramowania należy prowadzona przez użytkownika kalibracja, zintegrowane pozyskiwanie i wyzwalanie obrazów, a także zautomatyzowane pozyskiwanie danych analogowych. Dzięki temu oprogramowanie może zostać łatwo zintegrowane z istniejącymi środowiskami testowymi. Oprogramowanie ARAMIS Professional zawiera wszystkie funkcje oprogramowania GOM Correlate Professional służącego do analizy danych pomiarowych.
Więcej ...
PONTOS Live to system śledzenia firmy GOM umożliwiający pozycjonowanie komponentów, na przykład do precyzyjnego dopasowania maszyn CNC lub do regulacji zamocowań. W połączeniu z sondą stykową GOM, system PONTOS Live umożliwia kontrolę miejsc trudno dostępnych optycznie.
Więcej ...
GOM oferuje dodatkowy moduł oprogramowania VMR na bazie oprogramowania GOM Inspect i ATOS Professional. VMR to centralne stanowisko kontrolne i oprogramowanie do planowania pomiarów dla wszystkich elementów cel pomiarowych ATOS. Całkowicie integruje kompletne odwzorowanie łańcuchów zautomatyzowanych procesów pomiarowych w jednym pakiecie oprogramowania.
Więcej ...
Oprogramowanie ARGUS wspiera kompletny proces pomiarowy kształtowania arkuszy blach, od etapu generowania danych pomiarowych, aż po analizę wyników oraz pełną dokumentację.
Więcej ...